slider
slider
slider
slider
slider
 • # Alper Akcan
  MBA 2003 mezunu
 • Mikro Ödeme Sistemleri Kurucusu ve CEO

  MBA sayesinde pratikte uygulanan strateji ve kararların, teorik olarak da karşılığını görebilme fırsatını yakaladım.

  2008 yılı mart ayında çalıştığı işyerinden ayrılır ve Temmuz’da ...
 • # Arda Kutsal
  MBA 2007 mezunu
 • Webrazzi Kurucusu ve Crenvo Bilişim Genel Müdürü

  BİLGİ’de aldığım MBA eğitimi, odaklandığım iş kolunda ve özellikle de kendi şirketini yönetmemde gerekli olan altyapıyı sağladı.

 • # Murat Levent Yalgın
  Görsel İletişim Tasarımı 2007 mezunu
 • TBWA\İSTANBUL-Art Direktör

  2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Maden mühendisliği eğitimi; hayatta ne yapmak istediğimi net olarak görmemi sağladı. Mezun olduktan sonra asıl ilgimi çeken alanda yüksek lisans yapmaya karar verdim.

  BİLGİ’de Görsel İletişim Tasarımı programına başladığım ...
 • # Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu
 • Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi

  Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, sinemada belirli bir altyapıya sahip olan, sinema üzerine düşünmeye, senaryo yazmaya, film çekmeye veya bir film ekibi içinde yer almaya istekli katılımcılar için tartışma ortamı, profesyonel bir çevre ve teknik ekipman sunmaktadır.

 • # Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu
 • İletişim Fakültesi

  Temel hedefimiz, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nı yüksek kaliteli akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkez haline dönüştürüp aynı zamanda akademinin sınırları dışına taşımak, dünyaya açmak.

 • # Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban
 • MBA Program Direktörü

  BİLGİ MBA, iyiden iyiye düzleşen dünyada sadece bilgi aktarımına dayanan bir eğitim modelinin yeri olmadığına inanır. Öğrencilerimiz sadece edindikleri bilgilerle değil, yarattıkları ağlar, yürüttükleri projeler ve katıldıkları tartışmalar ile deneyim kazanırlar ve birey olarak dünyaya katacakları değeri en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar.

 • # Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
 • Hukuk Fakültesi

  Hedefimiz hukuk biliminde yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilen, sadece bugünün değil, yarının sorunlarına da çözüm üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

 • # Dr. Uğur Özmen
 • MBA Öğretim Üyesi

  Bilgi MBA’de gerçeklerden uzak teorik bilgi değil, öğrencileri hemen ertesi gün işlerinde başarıya ulaştıracak yaklaşımlar ve öneriler anlatılmaktadır. Güncel (sosyal medyanın yükselişi nedeniyle Sosyal CRM gibi) gelişmeler derslerin içeriğine eşzamanlı olarak eklenmektedir.

 • # Prof. Dr. Lale Duruiz
 • e-MBA Öğretim Üyesi

  Bilgi e-MBA programı içindeki e-kalite yönetimi dersinin diğer derslerden ve programlardan temel farkı, öğrencinin (tercihen kendi calıştığı) bir şirketi TÜSİAD-KALDER Mükemmellik Modeli’ni esas alarak değerlendirmesidir. Bu öğrenme süreci, öğrencilerin hem Mükemmellik Modeli’ni hem de çalıştıklari şirketi daha iyi tanımalari açısından önemlidir.

 • # Bülent Şenver
 • Banka Genel Müdürü (Emekli)

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans yüksek lisans programına bankacılıkta fark yaratmak isteyen gençlerin katılmasını tavsiye ediyorum. Programda teorik bilgiler ile pratik iş ortamındaki uygulamaları birleştirerek ve vakalar ile konuları pekiştirerek katılımcıların konuları doğru ve çabuk kavramalarını sağlıyoruz.

 • # Prof. Dr. Asaf Savaş Akat
 • EKONOMİ Öğretim Üyesi

  BİLGİ İK Yüksek Lisans Programı, farklı meslek ve disiplinlerden gelen öğrencileri seçkin akademisyenler ve İK profesyonelleriyle, herkesin ilham alacağı bir ortamda bir araya getirmektedir. Program, uygulamaya yönelik bilgi ile akademik bilgiyi harmanlıyor oluşuyla diğer programlardan ayrılmaktadır.

 • # Ali Perşembe
 • Saha Rating – Başkan Yardımcısı

  Burada yapamaya çalıştığımız şey akademi ile gerçek hayat arasındaki mesafeyi asgariye indirmek, teori ile uygulama arasındaki kronik kopukluğu yok etmek. Benim öğrencilerime aktardıklarımın odak noktası analiz yöntemleri değil, bunlarla iş hayatlarında neler yapabilecekleri ve bu ilişkiyi kurarken başarılı olanların neden başarılı olduklarını iyi özümsemeleri.

 • # Dr. Şeref Demir
 • Maliye Bakanlığı Eski Vergi Baş Müfettişi

  Program, değişen muhasebe ve finansal raporlama ortamında serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği için donanımlı meslek mensubu gereksinimine katkı sağlamaktadır.

 • # Dr. Ayşe Botan Berker
 • Merit Risk Yönetimi - Kurucu Ortak

  BİLGİ Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı teorik bilgiyle yetinmeyip öğrencilerinin finans dünyası ile sürekli iletişim halinde olmalarını teşvik eden bir program. Hem akademik hem de pratik deneyim sahibi hocalar ile interaktif bir ortamda yürütülen dersler gerek sektörün içinden gelen öğrenciler gerekse de henüz iş hayatına atılmamış olan öğrenciler açısından önemli bir katma değer sağlayacak şekilde düzenlenmiş.

 • # Okan Aybar
 • Anatolia Capital – CTA

  BİLGİ Uluslararası Finans Yüksek Lisans programı teorilerin pratik yollarla öğrencilere özümsetilmesi ve gerçek piyasa verileriyle uygulanması üzerine tasarlanmış bir program. Öğrenciler kendilerine çok uzak olduğunu düşündükleri konuları veya zor olduğunu sandıkları finans teorilerini güncel olaylar ve basit gerçeklerin sunumuyla kolayca kavramaktalar.